Universellprisen

liten mann foran en stor døråpning

Det er nå mulig å nominere initiativ eller prosjekter som bidrar til en mer inkluderende utdanning eller som har ført til endring eller god praksis over tid. 

Universellprisen er en nasjonal tilgjengelighetspris som Universell deler ut for første gang i 2017.

Prisen hedrer fagmiljø, enheter, ansatte eller studenter som har bidratt spesielt til å gjøre høyere utdanning tilgjengelig ved hjelp av universelt utformede eller tilrettelagte tjenester, initiativ eller prosjekter. 

Den som nomineres må fylle følgende kriterier: 

  • Formelt tilhøre universitets- og høgskolesektoren
  • Ha bidratt til universell utforming eller tilrettelegging av det fysiske, pedagogiske, psykososiale eller digitale læringsmiljøet, og/eller gjort tilbud og tjenester spesielt tilgjengelig for studenter med nedsatt funksjonsevne.
  • Ha utført initiativet man blir nominert for i løpet av de to siste årene

 

Prisvinneren velges av en jury bestående av Universells nasjonale referansegruppe, og vinneren presenteres på nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø i Trondheim, 17.-18. oktober 2017. Kandidaten som stikker av med prisen får diplom og hederlig omtale.

Nominer kandidat(er) til Universellprisen her

Kandidaten(e) må meldes inn innen 5. oktober.