UD2014 LUND

Universitetet i Lund inviterer til internasjonal konferanse om universell utforming. Stedet er den 16.-18. juni 2014, på Ingvar Kamprad Design Centre som er på universitetsområdet.

Målgruppen for konferansen er alle som arbeider med universell utforming på ulike samfunnsområder, og konferansen vil være en møteplass for både forskere og praktikere på tvers av mange fagretninger. Programmet vil inneholde plenumstalere, workshops og parallelle sesjoner av mange slag. Det er også mulighet for befaringer og utflukter.

Vi håper på mange deltakere fra norske universiteter og høgskoler - og Universell skal også delta på konferansen.

For mer informasjon, se konferansens nettsider Lund2014.se.