Sakkyndig vurdering - fra utredning og rapport til tilrettelegging

Det er i dag store forskjeller mellom lærestedene på hvordan en sakkyndig vurdering foregår, hvem som utfører den og hvordan en logopedrapport ser ut.

I denne presentasjonen får vi høre om hvordan en utredningsprosess foregår, hva en baserer konklusjonene sine på og hvordan man kan bruke en rapport for å forstå og skille mellom studentens tilretteleggingsbehov.

Eva Marie Granbo er logoped ved Logopedisk senter i Trondheim. Senteret har i en årrekke utredet studenter for lese- og skrivevansker etter å ha et formelt samarbeid med lærestedene i byen, og vil i dag dele sine erfaringer de har med disse studentene.

Tilbake til programmet