Overgang fra høyere utdanning til arbeid

Ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har deltatt i en studie som ble gjennomført i Norge og Storbritannia. Studien har sett på faktorer som påvirker overgangen fra høyere utdanning til arbeid for personer som har nedsatt funksjonsevne. Informantene var ergoterapeuter som var utdannet i løpet av de siste seks årene.

I presentasjonen vil det refereres til de norske resultatene, og det vil særlig diskuteres utfordringer knyttet til det å synliggjøre egen funksjonsnedsettelse i tilsettingsprosessen, og å finne strategier for å mestre hverdagen som arbeidstaker.

Sissel Horghagen er førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hennes presentasjon er basert på den ferske artikkelen «I arbeidsgiverens grep? - Overgang fra studier til arbeid for ergoterapeuter med funksjonsnedsettelse», som ble ferdigstilt sommeren 2015.

Tilbake til programmet