Læringsstrategier og studieteknikk

Studenter med lese – og skrivevansker er en stor og mangfoldig gruppe i høyere utdanning. Hva som er egnet og hensiktsmessig tilrettelegging krever kunnskap om både studentene og om gode og riktige virkemidler. Hva innebærer det å ha lese – og skrivevansker i høyere utdanning og hvordan kan man ved hjelp av studieteknikk og læringsstrategier kompensere for de vanskene mange av disse studentene har?

Espen Schønfeldt har forfattet ressursheftene «tilpasset opplæring» og «kunsten å uttrykke seg skriftlig» med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Han har forelest i akademisk skriving og om læringsstrategier for utallige studenter i målgruppen, ved 10 ulike utdanningsinstitusjoner. Han har dysleksi og er utdannet jurist. Her avslører han hvordan læringsstrategier og riktig studieteknikk i stor grad kan bistå studenter med lese- og skrivevansker mot mestring og måloppnåelse.

Tilbake til programmet