Program 2015

Den 10. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø arrangeres ved Scandic Lerkendal i Trondheim den 20.-21. oktober 2015. Under følger program. Vær oppmerksom på eventuelle endringer frem mot 1. oktober, alle blir annonsert her.

Tirsdag 20. oktober

10.00 Åpning av konferansen

Velkommen ved prorektor Berit Kjeldstad, NTNU
Innledning til konferansen ved Statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet

10.45 Introduksjon til Tema: Inkluderende læringsmiljø anno 2015

Universitets – og høgskolesektoren er preget av fusjonsprosesser, omorganiseringer og stadig flere deler av organisasjonen får kjennskap til tilretteleggingsarbeid og problemstillinger som er sentrale for å inkludere studenter med funksjonsnedsettelse. Men hvordan kan vi øke kunnskapen og eierskapet til dette arbeidet? Hvordan påvirker den digitale satsingen i høyere utdanning vårt arbeid? Hvordan jobber vi med et inkluderende læringsmiljø i 2015. Introduksjon til tema og dagens satsing av Universell

11.30 Lunsj og nettverksbygging

12.30 Universell utforming av læring

Hvordan kan man arbeide for å lage en inkluderende undervisning som ivaretar alle studenter, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler. CEO i CAST, David Rose, gir et unikt overblikk over universell utforming av læring og avslører konkrete tips til hvordan man kan starte dette arbeidet. (Foredraget er på engelsk).

13.30 Kaffe

13.45 Dysleksi i høyere utdanning

1. Et liv med dysleksi
Hindre og suksessfaktorer for gjennomføring av høyere utdanning og overgang til arbeid fra tidligere student med dysleksi, Line Lund.

2. Læringsstrategier og studieteknikk – en undervurdert tilrettelegging for studenter med dysleksi? 
Hvordan man ved hjelp av studieteknikk og læringsstrategier kan kompensere for noen av vanskene mange av studenter med lese- og skrivevansker har, ved kursholder Espen Schönfeldt.

15.00 Kaffe med forfriskninger

15.15 Parallelle sesjoner


1. Universell utforming

1.1 Universell utforming - fra teori til praksis
Videreføring av plenumforedrag om universell utforming av læring I høyere utdanning om hvordan man kan jobbe med inkluderende undervisning i praksis. CEO i CAST , David Rose. 

2. Dysleksi

2.1 Sakkyndig vurdering – fra utredning og rapport til tilrettelegging
Innlegg fra logopedisk senter i Trondheim kommune v/Mari-Ann Halsetrønning (30 min.)

2.2 Digitale skrivestøtteprogram
Presentasjon av digitale hjelpemidler for dysleksi – v/ Sverre Holbye fra Lingit. (30 min.)

2.3 Pedagogiske virkemidler og praktisk tilrettelegging
Eksempler fra Ingebjørg Dahl og Reidar Angell Hansen fra Tilretteleggingstjenesten v/ NTNU (30 min.)

 

3. Mestring og gode overganger

3.1 Studieforberedende kurs i overgangen til høyere utdanning.
Presentasjon fra Thorvald Tangjerd Abrahamsen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og deltaker fra kurset. (30 min.)

3.2 Gode overganger for utvekslingsstudenter med tilretteleggingsbehov (Show and tell).
Kari Omdahl, SIU. Hanne Refsdal, ANSA. Sander Henriksen, student UiB (30 min.)

3.3 Overgang fra høyere utdanning til arbeid.
Presentasjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag v/ Sissel Horghagen (30 min.)

Programmet avsluttes 17.00

19.00 Middag i restauranten på Scandic Lerkendal
           NB: Mingling og velkomstdrink i konferanseområdet fra 18.30