Universell utforming av læringsmiljø

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet om å spre kunnskap om universell utforming som strategi for et inkluderende læringsmiljø. En stadig viktigere oppgave har vært å inkludere flest mulig i de ordinære løsningene, slik at behovet for særløsninger blir minst mulig.

Samtidig pålegger KD alle universiteter og høyskoler å utarbeide en handlingsplan for universell utforming av læringsmiljø. Det innebærer langt mer enn å utforme universitets- og høgskolebygg på en måte som gir studenter med synsnedsettelser og fysiske funksjonsnedsettelser fysisk tilgang til utdanningen. Men hva medfører det egentlig i praksis? Universell har utarbeidet en ny veileder på nett for hvordan man kan utvikle et universell utformet læringsmiljø med gode eksempler innen universell utforming av IKT, læring og undervisning, og undervisningsbygg.

Prosjektleder ved Universell, Kjetil Knarlag, vil orientere om hvor høyere utdanningsinstitusjoner står i dag med tanke på universell utforming, og gi en introduksjon av den nye nettsiden.

Tilbake til programmet