Universell tilgang til læring og arbeidsliv

Hvorfor er mangfold og inkludering en av de viktigste verdier for Norge i fremtiden? IA- avtalen har fått Norge fremover på de fleste måter partene har avtalt å forbedre, med unntak av arbeidsmuligheter for funksjonshemmede, hvor vi står på stedet hvil. Hva er årsaken til at mennesker som trenger universell tilrettelegging møter de største utfordringene i skole og arbeidsliv?

Geir Lippestad er advokaten som benytter verdibasert kommunikasjon i alle relasjoner for å oppnå felles forståelse, for å skape tillit og for å oppnå bedre resultater. Han har et genuint engasjement for mennesker med funksjonsnedsettelse og universell utforming, og gir oss i dag et annerledes perspektiv på tilretteleggingsarbeidet i høyere utdanning.

Tilbake til programmet