Psykiske lidelser – vanlige livshendelser, symptomer og diagnose

«Psykiske vansker» blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på alt fra at mennesker opplever vanlige livshendelser til personer som er psykisk syk med alt fra lettere symptomer til ulike svært alvorlige sykdommer.

«Psykiske vansker» kan være veldig mye forskjellig, og det er fort gjort å glemme at disse tilstandene er svært ulike i konsekvenser og omfang, også i tilretteleggingsøyemed.

Hva er vanlige livshendelse, psykiske symptomer og hvor går grensen til at det er psykiatrisk sykdom? Hvordan påvirker ulike psykiske vansker personer i en studiesammenheng og hvordan kan man møte disse studentene på en best mulig måte?

Solveig Klæbo Reitan er førsteamanuensis på NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun vil i denne presentasjonen klargjøre mangfoldet innenfor psykiske vansker, og diskutere funksjonsnedsettelse opp mot skikkethet til utdanning.

Tilbake til programmet