Appbibliotek for studenter med tilretteleggingsbehov

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har arbeidet med å lage en oversikt over applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows, som kan være til hjelp for personer med nedsatt funksjonsevne i utdanning og arbeid.

Oversikten presenteres i sin fullhet på et nettsted hvor det også er samlet artikler om tilgjengelighet og bruk av smartteknologi for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

 I dag presenterer leder av prosjektet, Hilde Fresjarå, Appbiblioteket og deres erfaringer med bruk av sentrale applikasjoner.

Tilbake til programmet