Program onsdag 21. oktober

Den 10. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø arrangeres ved Scandic Lerkendal i Trondheim den 20.-21. oktober 2015. Under følger program for onsdag den 21. oktober. Vær oppmerksom på eventuelle endringer frem mot 1. oktober, alle blir annonsert her.

Onsdag 21. oktober

09.00 Universell tilgang til læring og arbeidsliv

Geir Lippestad gir oss et annerledes perspektiv på tilretteleggingsarbeidet i høyere utdanning

10.45 Kaffe

10.45 Psykiske lidelser – vanlige livshendelser, symptomer og diagnose

Forskjeller på symptomer og diagnose og spørsmål om skikkethet          
v/ førsteamanuensis og overlege ved St.Olavs, Solveig Klæbo Reitan.

10.45 Det psykososiale læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne

Truls Nedregård fra TNS Gallup presenterer sentrale statistikker og funn idet han sammenligner studenter med og uten funksjonsnedsettelse

11.30 Lunsj

12.30 Parallelle sesjoner (90 minutter)

Deltakerne kan velge mellom tre sesjoner, hvor de må følge hele sesjonen:

1. Studenter med psykiske vansker

Studentsamskipnadene tilbyr ulike mestringskurs for å bistå studentene med alt fra tidsplanlegging og selvutvikling til depresjoner.

Rådgiver fra SiT Råd, Marit Rønning Lund, deler sine erfaringer i møte med studentene og gir deltakerne mulighet til å delta på et kurs i stress- og tidsplanlegging.

 

2. Mestring og gode overganger

2.1 Hørselshemmede i utdanning og arbeid
Briskeby kompetansesenter presenterer sitt arbeid med studenter som har hørselshemminger og studentkurset de arrangerer for å fostre mestring og bedre overganger til arbeidslivet. Innlegg av Prosjektleder Per Otto Dahl og prosjektmedarbeider Johanne Fossen

2.2 Tilgjengelig studielitteratur.
Presentasjon v/ Øyvind Engh fra Norsk- lyd og blindeskriftsbibliotek (NLB) om hvordan de arbeider for å gi studentene tilgjengelig studielitteratur.

 

3. Universell utforming i høyere utdanning

3.1 Innovative undervisningsformer og universell utforming
Erfaringer fra både bak og foran kateteret med førstelektor Carl-Fredrik Sørensen og student Nora Tomas.

3.2 Appbibliotek for studenter med tilretteleggingsbehov
Hilde Fresjarå fra NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse presenterer app-oversikten og erfaring med bruk av sentrale applikasjoner for disse studentene.

 

14.00 Kaffepause med forfriskninger

14.15 Universell utforming av læringsmiljø

Presentasjon av ny nettportal som skal gi faglig påfyll og gode eksempler på universell utforming av alle sider av læringsmiljøet: bygg- og uteområder, IKT, og læring og undervisning + videre tanker v/ Kjetil Knarlag fra Universell.

Programmet avsluttes kl. 14.45: Vel hjem!!