NAV

Flere studenter med nedsatt funksjonsevne får støtte og tilrettelegging fra NAV til gjennomføring av høyere utdanning. Det er derfor behov for informasjonsutveksling, faglig utvikling og samarbeid om utfordringer på området.

Regjeringens "Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne" gir sentrale føringer for NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Et sentralt mål er å bidra til at alle under 30 år får et tilrettelagt utdanningsløp.

Partene har inngått en formell samarbeidsavtale som bygger på felles mål om at studenter med nedsatt funksjonsevne skal ha et tilrettelagt og inkluderende læringsmiljø. Avtaleteksten ligger vedlagt i faktaboks på høyre side.