Høringer og uttalelser

Universell arbeider som nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og læringsmiljøutvalg i høyere utdanning. Som en del av vårt mandat følger vi aktivt med på det politiske arbeidet som legges ned innenfor de nevnte arbeidsområdene.

Universell kommer med innspill og uttalelser innenfor saker knyttet til vårt mandat. I kolonnen til høyre kan du lese høringsuttalelser vi har skrevet de siste årene.

Siste sak er høringsuttalelse i forbindelse med forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, sendt til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i februar 2013.