VID vitenskapelige høgskole

Leder av LMU er Anneline Røssland, direktør fagstøtte.