VID vitenskapelig høgskole

Fusjonert fra 01.01.2016 med tidligere Diakonhjemmet høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen. Leder LMU er Anneline Røssland, direktør fagstøtte.