Nasjonalt nettverk for læringsmiljøutvalg

Røde blomster

Universell har ansvar for å koordinere det nasjonale nettverket for læringsmiljøutvalg.

Kontaktinformasjon

Universiteter

Lærested Sekretær Kontakt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
 Cecilie Christensen Baar
 cecilie.baar@ntnu.no 
Universitetet i Agder (UiA)
 Anne Marie Sundberg
 anne.m.sundberg@uia.no
Universitetet i Bergen (UiB)
 Iren Igersund
 iren.igesund@adm.uib.no
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 Bodil Norderval
 bodil.norderval@umb.no
Universitetet i Nordland (UiN)  Liv Tande
 liv.tande@uin.no
Universitetet i Oslo (UiO)  Tor Kristian Brænde
 t.k.brande@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger (UiS)
 Maren Anne Kvaløy
 maren.a.kvaloy@uis.no
Universitetet i Tromsø  Kristin Killie  kristin.killie@uit.no

 

Vitenskapelige høgskoler

Lærested Sekretær Kontakt
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO)
Einar Fagerås einar.fageras@adm.aho.no
Handelshøyskolen BI Trude Tanum trude.tanum@bi.no
Misjonshøgskolen Sissel Gjøvikli sissel.gjovikli@mhs.no
Norges Handelshøgskole (NHH) Randi Melheim randi.melheim@nhh.no.
Norges Idrettshøgskole (NIH) Torstein Dalen kristin.dybvad@nih.no
Norges Musikkhøgskole (NMH) Ellen Mikaelsen Stabell Ellen.M.Stabell@nmh.no
Norges Veterinærhøgskole (NVH) Finn Olav Haga
finnolav.haga@vhs.no
Det Teologiske Menighetsfakultet (MF) Hildegunn Hennum Høeg hildegunn.h.hoeg@mf.no
Høgskolen i Molde Aud Fylling aud.fylling@himolde.no

 

Statlige og private høgskoler

Lærested Sekretær Kontakt 
Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)
Nina Østgaard (leder)
nina@amh.no
Barrat Due Musikkinstitutt
Cecilie Eeg Johansen
cecilie@bdm.no
Bergen Arkitektskole (BAS)
Anne Merethe Hansen adm@bergenarkitektskole.no
Diakonhjemmet Høgskole
Anders Persson
anders.persson@diakonhjemmet.no
Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) Geir Inge Lien 
gil@dmmh.no
Haraldsplass Diakonale Høgskole Åse Gammersvik 
ase.gammersvik@haraldsplass.no
Høgskolen i Bergen (HiB) Anne Gro Dalland anne.dalland@hib.no
Høgskolen i Buskerud (HiBu) Gro Smedsrud gro.smedsrud@hibu.no
Høgskolen i Finnmark (HiFm) Gøril Johansen goeril.johansen@hifm.no
Høgskolen i Gjøvik (HiG) Kari Solfrid Lauritzen kari.lauritzen@hig.no
Høgskolen  i Harstad (HiH) Frode Jenssen frode.jenssen@hih.no
Høgskolen i Hedmark (HiHm) Stian Torjussen stian torjussen@hihm.no
Høgskolen i Lillehammer (HiL) Kjell Magne Enget kjell.magne.enget@hil.no
Høgskolen i Narvik (HiN) Guro Barstrand Sandvik GuroBarstrand.Sandvik@hin.no
Høgskolen i Nesna Unn Storheil us@hinesna.no
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Jorunn Aurstad jorunn.aurstad@hint.no
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Kristin Straume Vivoll lmu@hioa.no
Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) Marit Ecklo Brevik meb@his.no
Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH) Grethe Lønning Grimsbø grethe.grimsbo@hsh.no
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Wenche Salomonsen King wenche.s.king@hist.no
Høgskolen i Telemark (HiT) Cecilia Guddal cecilia.guddal@hit.no
Høgskolen i Vestfold (HiVe) Kristin Granerød Kristin.S.Granerod@hive.no
Høgskolen i Sogn- og Fjordane (HiSF) Turid Mølmesdal turid.molmesdal@hisf.no
Høgskolen i Volda Turid Skaare tse@hivolda.no
Høgskolen i Østfold (HiØ) Hanna Marie Ihlebæk hanna.m.ihlebak@hiof.no
Høgskolen i Ålesund (HiAls) Tina Rønning Lund tilu@hials.no
Høyskolen Diakonova Mardon Breimoen mab@diakonova.no
Kunsthøgskolen i Bergen Trude Mathiesen trude.mathiesen@khib.no
Kunsthøgskolen i Oslo Frode Rønning frodronn@khio.no
Lovisenberg Diakonale Høgskolen Mai Elisabeth Hermansen mai.hermansen@ldh.no
Mediehøgskolen Gimlekollen Olga Kvitstein olga.kvitstein@mediehogskolen.no
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Andreas Rønningen (leder) rnnand09@nith.no
Norsk Høgskole for Helhetsterapi Irene Nordholm (leder) irene_nordholm@hotmail.com


Universiteter


 Sekretær  Kontakt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
 Cecilie Christensen Baar
 cecilie.baar@ntnu.no 
Universitetet i Agder (UiA)
 Anne Marie Sundberg
 anne.m.sundberg@uia.no
Universitetet i Bergen (UiB)
 Iren Igersund
 iren.igesund@adm.uib.no
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 Bodil Norderval
 bodil.norderval@umb.no
Universitetet i Nordland (UiN)  Liv Tande
 liv.tande@uin.no
Universitetet i Oslo (UiO)  Tor Kristian Brænde
 t.k.brande@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger (UiS)
 Maren Anne Kvaløy
 maren.a.kvaloy@uis.no
Universitetet i Tromsø  Kristin Killie  kristin.killie@uit.no

Vitenskapelige høgskoler


 Sekretær  Kontakt
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO)
Einar Fagerås einar.fageras@adm.aho.no
Handelshøyskolen BI Trude Tanum trude.tanum@bi.no
Misjonshøgskolen Sissel Gjøvikli sissel.gjovikli@mhs.no
Norges Handelshøgskole (NHH) Randi Melheim randi.melheim@nhh.no.
Norges Idrettshøgskole (NIH) Torstein Dalen kristin.dybvad@nih.no
Norges Musikkhøgskole (NMH) Ellen Mikaelsen Stabell Ellen.M.Stabell@nmh.no
Norges Veterinærhøgskole (NVH) Finn Olav Haga
finnolav.haga@vhs.no
Det Teologiske Menighetsfakultet (MF) Hildegunn Hennum Høeg hildegunn.h.hoeg@mf.no
Høgskolen i Molde Aud Fylling aud.fylling@himolde.no

 

Statlige og private høgskoler

   Sekretær  Kontakt 
Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)
Nina Østgaard (leder)
nina@amh.no
Barrat Due Musikkinstitutt
Cecilie Eeg Johansen
cecilie@bdm.no
Bergen Arkitektskole (BAS)
Anne Merethe Hansen adm@bergenarkitektskole.no
Diakonhjemmet Høgskole
Anders Persson
anders.persson@diakonhjemmet.no
Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) Geir Inge Lien 
gil@dmmh.no
Haraldsplass Diakonale Høgskole Åse Gammersvik 
ase.gammersvik@haraldsplass.no
Høgskolen i Bergen (HiB) Anne Gro Dalland anne.dalland@hib.no
Høgskolen i Buskerud (HiBu) Gro Smedsrud gro.smedsrud@hibu.no
Høgskolen i Finnmark (HiFm) Gøril Johansen goeril.johansen@hifm.no
Høgskolen i Gjøvik (HiG) Kari Solfrid Lauritzen kari.lauritzen@hig.no
Høgskolen  i Harstad (HiH) Frode Jenssen frode.jenssen@hih.no
Høgskolen i Hedmark (HiHm) Stian Torjussen stian torjussen@hihm.no
Høgskolen i Lillehammer (HiL) Kjell Magne Enget kjell.magne.enget@hil.no
Høgskolen i Narvik (HiN) Guro Barstrand Sandvik GuroBarstrand.Sandvik@hin.no
Høgskolen i Nesna Unn Storheil us@hinesna.no
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Jorunn Aurstad jorunn.aurstad@hint.no
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Kristin Straume Vivoll lmu@hioa.no
Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) Marit Ecklo Brevik meb@his.no
Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH) Grethe Lønning Grimsbø grethe.grimsbo@hsh.no
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Wenche Salomonsen King wenche.s.king@hist.no
Høgskolen i Telemark (HiT) Cecilia Guddal cecilia.guddal@hit.no
Høgskolen i Vestfold (HiVe) Kristin Granerød Kristin.S.Granerod@hive.no
Høgskolen i Sogn- og Fjordane (HiSF) Turid Mølmesdal turid.molmesdal@hisf.no
Høgskolen i Volda Turid Skaare tse@hivolda.no
Høgskolen i Østfold (HiØ) Hanna Marie Ihlebæk hanna.m.ihlebak@hiof.no
Høgskolen i Ålesund (HiAls) Tina Rønning Lund tilu@hials.no
Høyskolen Diakonova Mardon Breimoen mab@diakonova.no
Kunsthøgskolen i Bergen Trude Mathiesen trude.mathiesen@khib.no
Kunsthøgskolen i Oslo Frode Rønning frodronn@khio.no
Lovisenberg Diakonale Høgskolen Mai Elisabeth Hermansen mai.hermansen@ldh.no
Mediehøgskolen Gimlekollen Olga Kvitstein olga.kvitstein@mediehogskolen.no
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Andreas Rønningen (leder) rnnand09@nith.no
Norsk Høgskole for Helhetsterapi Irene Nordholm (leder) irene_nordholm@hotmail.com

Universiteter


 Sekretær  Kontakt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
 Cecilie Christensen Baar
 cecilie.baar@ntnu.no 
Universitetet i Agder (UiA)
 Anne Marie Sundberg
 anne.m.sundberg@uia.no
Universitetet i Bergen (UiB)
 Iren Igersund
 iren.igesund@adm.uib.no
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 Bodil Norderval
 bodil.norderval@umb.no
Universitetet i Nordland (UiN)  Liv Tande
 liv.tande@uin.no
Universitetet i Oslo (UiO)  Tor Kristian Brænde
 t.k.brande@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger (UiS)
 Maren Anne Kvaløy
 maren.a.kvaloy@uis.no
Universitetet i Tromsø  Kristin Killie  kristin.killie@uit.no

Vitenskapelige høgskoler


 Sekretær  Kontakt
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO)
Einar Fagerås einar.fageras@adm.aho.no
Handelshøyskolen BI Trude Tanum trude.tanum@bi.no
Misjonshøgskolen Sissel Gjøvikli sissel.gjovikli@mhs.no
Norges Handelshøgskole (NHH) Randi Melheim randi.melheim@nhh.no.
Norges Idrettshøgskole (NIH) Torstein Dalen kristin.dybvad@nih.no
Norges Musikkhøgskole (NMH) Ellen Mikaelsen Stabell Ellen.M.Stabell@nmh.no
Norges Veterinærhøgskole (NVH) Finn Olav Haga
finnolav.haga@vhs.no
Det Teologiske Menighetsfakultet (MF) Hildegunn Hennum Høeg hildegunn.h.hoeg@mf.no
Høgskolen i Molde Aud Fylling aud.fylling@himolde.no

 

Statlige og private høgskoler

   Sekretær  Kontakt 
Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)
Nina Østgaard (leder)
nina@amh.no
Barrat Due Musikkinstitutt
Cecilie Eeg Johansen
cecilie@bdm.no
Bergen Arkitektskole (BAS)
Anne Merethe Hansen adm@bergenarkitektskole.no
Diakonhjemmet Høgskole
Anders Persson
anders.persson@diakonhjemmet.no
Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) Geir Inge Lien 
gil@dmmh.no
Haraldsplass Diakonale Høgskole Åse Gammersvik 
ase.gammersvik@haraldsplass.no
Høgskolen i Bergen (HiB) Anne Gro Dalland anne.dalland@hib.no
Høgskolen i Buskerud (HiBu) Gro Smedsrud gro.smedsrud@hibu.no
Høgskolen i Finnmark (HiFm) Gøril Johansen goeril.johansen@hifm.no
Høgskolen i Gjøvik (HiG) Kari Solfrid Lauritzen kari.lauritzen@hig.no
Høgskolen  i Harstad (HiH) Frode Jenssen frode.jenssen@hih.no
Høgskolen i Hedmark (HiHm) Stian Torjussen stian torjussen@hihm.no
Høgskolen i Lillehammer (HiL) Kjell Magne Enget kjell.magne.enget@hil.no
Høgskolen i Narvik (HiN) Guro Barstrand Sandvik GuroBarstrand.Sandvik@hin.no
Høgskolen i Nesna Unn Storheil us@hinesna.no
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Jorunn Aurstad jorunn.aurstad@hint.no
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Kristin Straume Vivoll lmu@hioa.no
Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) Marit Ecklo Brevik meb@his.no
Høgskolen i Stord/Haugesund (HSH) Grethe Lønning Grimsbø grethe.grimsbo@hsh.no
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Wenche Salomonsen King wenche.s.king@hist.no
Høgskolen i Telemark (HiT) Cecilia Guddal cecilia.guddal@hit.no
Høgskolen i Vestfold (HiVe) Kristin Granerød Kristin.S.Granerod@hive.no
Høgskolen i Sogn- og Fjordane (HiSF) Turid Mølmesdal turid.molmesdal@hisf.no
Høgskolen i Volda Turid Skaare tse@hivolda.no
Høgskolen i Østfold (HiØ) Hanna Marie Ihlebæk hanna.m.ihlebak@hiof.no
Høgskolen i Ålesund (HiAls) Tina Rønning Lund tilu@hials.no
Høyskolen Diakonova Mardon Breimoen mab@diakonova.no
Kunsthøgskolen i Bergen Trude Mathiesen trude.mathiesen@khib.no
Kunsthøgskolen i Oslo Frode Rønning frodronn@khio.no
Lovisenberg Diakonale Høgskolen Mai Elisabeth Hermansen mai.hermansen@ldh.no
Mediehøgskolen Gimlekollen Olga Kvitstein olga.kvitstein@mediehogskolen.no
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Andreas Rønningen (leder) rnnand09@nith.no
Norsk Høgskole for Helhetsterapi Irene Nordholm (leder) irene_nordholm@hotmail.com