LMU-forum 2014 i Trondheim

Ordsky læringsmiljøarbeid

LMU-forum 2014 ble arrangert 12. november i Trondheim i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Campus Handelshøgskolen. Tema for seminaret var studenters psykososiale læringsmiljø og forebygging.

Nesten 100 deltakere hadde tatt veien til Trondheim for å delta i diskusjoner om hva som er læringsmiljøutvalgenes rolle og bidrag i utvikling av studenters psykososiale læringsmiljø.

For at lærestedene og studentsamskipnadene skal ivareta sitt ansvar for studentenes læringsmiljø, deres helse og velferd, må det både samarbeid og samhandling til. Universell inviterte foredragsholdere fra både UH-sektoren og Studentsamskipnaden til å si noe om hvordan vi :

  •  Rektor Helge Klungland, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Velferdsdirektør Espen Munkvik, Studentsamskipnaden i Trondheim
  • Campusdirektør Christian Brødreskift, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Prosjektleder Harald Åge Sæthre, Universitetet i Bergen
  • Prosjektleder Ilan Dæhli Villanger, Universitetet i Oslo
  • Studentleder Synne T. Grønvold, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Studentleder Tommy Aarethun, Universitetet i Bergen 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014, i regi av Studentsamskipnadene, viser at mange studenter opplever ensomhet, og at en av fem studenter sliter med psykiske helseplager. Forskningsfunn tyder på at studentenes psykososiale læringsmijø har stor innvirkning på studentenes mestring, og deres evne til å gjennomføre studiene.

Flere læresteder jobber systematisk med å  tilrettelegge slik at studentene skal lykkes, og med å skape et godt psykososialt læringsmijø. Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har høstet mye erfaring  på dette området - erfaringer som andre læresteder bør kunne trekke veksler på.

Med utgangspunkt i alle foredragene, diskusjonene og de mange gode innspill på LMU-forum 2014, har Universell laget en oppsummering i notatet "LMU2014 - Trivsel og god tilrettelegging, gir økt mestring!"

Vi håper notatet bidrar til at diskusjonene fortsetter i læringsmijøutvalgene i etterkant av seminaret.  Nå er det opp til LMU å lage handlingsplaner med gode tiltak for utvikling av studentenes psykososiale læringsmiljø!

Universell benytter anledningen til å takke foredragsholderne, paneldeltakere og alle seminardeltakerne for engasjement og bidrag på LMU-forum 2014!