Oppfølging av vedtak - ansvarliggjøring

Forberedelser av saker til LMU kan være tidkrevende, og den administrative ressursen gjennom LMU-sekretæren kan være for lav. Dersom det bare blir opp til kun én person å gjennomføre vedtakene etter LMU-møtet, kan det fort bli til at for lite blir gjort mellom møtene.

Et smart virkemiddel er å ansvarliggjøre representantene frem mot neste møte ved å fordele arbeidsoppgaver. En slik arbeidsmåte gjør at utvalget får gjort mer, samtidig som medlemmene får brukt sin fagkompetanse, og de holder seg varme i trøya på LMU-saker.

Eksempel på oppgaver som kan fordeles er å innhente informasjon i form av rapporter eller statistikk, å ta kontakt med fakultetene for å be om tilbakemelding på hva som gjøres, å forberede et notat eller liknende.

Ved å sette en frist i god tid før neste møte, kan dette gjøre saksforberedelsene og oppfølgingen lettere for utvalget.