Kapittel 4: Praktisk arbeid i LMU - forberedelser og møteledelse

Å være LMU-representant er både inspirerende og krevende på en gang. Vervet skal ivaretas i tillegg til dine ordinære gjøremål og kanskje samtidig med at du har andre verv. Med andre ord må du jobbe smart for å rekke alt til rett tid.

I LMU må du sette deg godt inn i sakene som skal behandles i møtene – her er noen generelle tips og råd til hvordan forberede seg:

  • Gode møteforberedelser bidrar til at møtene blir effektive, at LMU oppnår et bedre resultat, og øker sannsynligheten for å få gjennomslag for egne argumenter.
  • Sakspapirer må lese grundig, og dukker det opp spørsmål bør man ta kontakt med LMU-sekretæren.
  • Når saker skal fremmes bør det lages notat med kort beskrivelse av bakgrunnen for saken, skisse av problemstillingen og forslag til løsning. Notatet sendes LMU-sekretæren.
  • Som representant for medstudenter er det viktig å være lydhør for forslag og tanker fra de du skal representere.
  • Det er lurt å aktivt oppsøke ulike miljøer for å fange opp historier, diskutere relevante temaer og hente inspirasjon fra andres tanker og engasjement.
  • Bidra selv til at LMU ikke får flere saker enn hva som er overkommelig, vær systematisk og konkret.  
  • Finn rom for å fremme noen saker du selv er opptatt av fordi det kan gi økt engasjement og motivasjon.

Som LMU-representant representerer du en særskilt gruppe og deltar i et LMU som tar avgjørelser med konsekvenser for hele institusjonen. Det er derfor viktig at du skaffer deg overblikk, du må forsøke å se helheten og aktivt bidra til at LMU fører en ansvarlig linje.