Presentasjon om UDL for tilretteleggere

Det nasjonale nettverket for tilretteleggere i England, National Association of Disability Practitioners (NADP), har nettverksmøte om hvordan deres rolle som tilretteleggere kan endres i et mangfoldsperspektiv.

Universell deltar med en presentasjon om erfaringer fra Norge og EU-prosjektet om universell utforming av læring og undervisning