Møte i prosjektet "Studielitteratur og produksjonsrett"

Universell har i samarbeid med Norsk- lyd og blindeskriftsbibliotek (NLB) fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet å utrede studiehverdagen for studenter som har utfordringer med å lese trykt tekst.

I dag er det kun studenter med en sterk synshemming som får produsert og tilrettelagt studielitteratur etter behov. I dette prosjektet skal det vurderes konsekvensene av å utvide tilbudet til å også gjelde andre studenter som eksempelvis har lese- og skrivevansker og lignende diagnoser og som trenger tilrettelagt studielitteratur.

På dette møte skal arbeidsgruppen diskutere mulige løsninger og anbefalinger prosjektet skal komme med.

For mer informasjon se mandat og oppdragsbrev for prosjektet