Irsk nasjonal konferanse om UDL

Organisasjonen AHEAD arrangerer sin årlige konferanse om inkluderende læringsmiljø. Tema er "Universell utforming av læring".

Universell har en presentasjon av guidelines utviklet i EU-prosjektet og europeiske eksempler på UDL-initiativ.

Besøk konferansens nettisde for å se program for konferansen.