Workshop internasjonal studentmobilitet

Universell deltar på ANSAs workshop om internasjonal mobililtet og studenter med nedsatt funksjonsevne. Universells "ambassadør" Sander Henriksen deler sine erfaringer rundt det å studere i utlandet. SIU vil informere om ekstra støtteordninger samt Erasmus+ avtaler, og ANSA informerer om sitt arbeid. Formålet med workshopen er å bidra til at ANSAs landinformasjon oppdateres med relevant informasjon for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Universell anbefaler studenter med nedsatt funksjonsevne å tegne medlemskap i ANSA før utveksling og studier i utlandet. Det som er særlig relevant av medlemstilbudet er forsikring, ulike kurs og sosiale aktiviteter både i Norge og i utlandet. De har sosialrådgiver som er tilgjengelig dersom studenten opplever små og store utfordringer under oppholdet, samt samarbeider med Sjømannskirken og deres fem studentprester om beredskap under utenlandsoppholdet. Dette er viktige faktorer som vi mener kan bidra til en opplevelse av trygghet og tilhørighet for studentene.

Ønsker du å lære mer om ANSAs mange tilbud og medlemsfordeler, ligger all informasjon på ANSAs nettsider.