Svensk konferanse om inkluderende læringsmiljø

Sverige arrangerer nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø

Universell deltar med en presentasjon om universell utforming av læring og undervisning. Funn fra EU-prosjektet blir lagt frem og konkrete tips om hvordan konseptet kan implementeres på lærestedene i en Nordisk kontekst.