Opplæring for NAV Hjelpemiddelsentraler

NAV Kompetansesenter og Universell har et formelt samarbeid med et felles mål om å nedbygge funksjonshemmende barrierer og tilrettelegge for bedre samarbeid mellom lærested og NAV-kontor.

Som en del av samarbeidet har Universell bistått med å lage en presentasjonsserie om tilrettelegging og universel utforming i høyere utdanning. De 4 presentasjonene vises digitalt for alle NAV Hjelpemiddelsentraler 21. oktober og Universell sitter i studio i Oslo for å svare på spørsmål som dukker opp.