Møte med NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) har innkalt til møte om erfaringsutveksling rundt hvilke grep vi kan ta for å sikre et godt og inkluderende læringsmiljø for studentene.

Universell deltar for å dele erfaringer med forvaltning av § 4-3 Læringsmiljø, som berører universell utforming, tilrettelegging og arbeid med læringsmiljøutvalgene ved lærestedene.