Møte med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har et formalisert samarbeid med Universell med en varighet fra 1.1.2013 til 30.12.2015.

På møtet fredag 22. august møtes partene for å stake ut en kurs for det videre samarbeidet.