Møte med Ergoterapimiljøet på NTNU-HiST

Ergoterapimiljøet på tidligere HiST har arbeidet mye med forskning knyttet til funksjonshemming, høyere utdanning og overgangen til arbeid.

På møtet diskuteres hvilke satsingsområder som er nødvendige å dekke innen tema når det kommer til forskning i tiden fremover.