Møte i NAV Fagnettverk

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse driver et fagnettverk for kompetanseheving av ansatte i NAV Arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentraler hvor fokus er personer som har ADHD og Asperger syndrom.

Universell er invitert for å presentere nasjonal veileder for forståelse og kunnskap om tilrettelegging og oppfølging av studenter i målgruppen i høyere utdanning.