Møte i EU-prosjektet UDLL

Universell koordinerer i perioden 2014-2016 et EU-prosjekt som handler om universell utforming av læring.

Prosjektpartnerne fra Irland, Norge og Belgia møtes i Hertogenbosch i Nederland for å debrife forrige workshop, hvor Tilretteleggere for studenter med nedsatt funksjonsevne delte sine erfaringer og diskuterte hvordan tjenester for disse studentene kan fordeles på en mer hensiktsmessig måte. Gruppa skal også arbeide med produktene "Best Practice Guidelines" og "Student Toolkit", som i tillegg til prosjektkonferansen sommeren 2016 er produktene i prosjektet. 

For mer informasjon om EU- prosjektet, se Universells nettside eller EU-prosjektets Wordpress.