Internasjonaliseringskonferansen 2016

Universell deltar på den årlige internasjonaliseringskonferansen i Stavanger som arrangeres av SIU - Senter for internasjonalisering av utdanning.

Universell er en pådriver for at også studenter med nedsatt funksjonsevne skal delta i internasjonaliseringen - enten det er hjemme eller ved å utveksle/studere i utlandet. Studentene skal få informasjon og bistand i planleggingsprosessen ved sitt lærested. Kontaktpunkt lokalt er tilretteleggingsrådgiver, rådgivere ved internasjonale enheter, internasjonalkoordinatorer eller studiekonsulenter. Universell har tidligere kartlagt barrierer og utfordringer denne studentgruppen står overfor i forbindelse med studier i utlandet, og anbefaler flere enkle tiltak for hvordan lærestedene kan bygge ned barrierene - Universell-rapport 1/2015 Internasjonal studentmobilitet. 

Program for internasjonaliseringskonferansen 2016.

Kontaktperson Universell: Marit Svendsen