Funkas Tilgjengelighetsdager

14.-15. april deltar Universell på Funkas Tilgjengelighetsdager, som er Nord-Europas største konferanse om universell utforming av IKT.

Konferansen sentrerer seg rundt universell utforming av IKT, og berører områder som innhold, design, navigering og hvordan brukere oppfatter informasjon, så vel som tekniske spørsmål, nye løsninger, hjelpemidler og innovasjoner. 

Se fullstendig program på Funkas hjemmeside