Workshop: Active Learning Environments

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) ved NTNU arrangerer en workshop som primært er myntet på faglærere som er interessert i å utforske mulighetene for et mer aktivt læringsmiljø.

Hovedtema for læringsmiljøutvalgets arbeid ved NTNU er i 2015 innovative læringsformer og campusutvikling. I den forbindelse deltar enkelte av LMUs deltakere på en workshop i regi av Uniped, som skal utforske mulighetene for et mer aktivt læringsmiljø. Ettersom Universell har en nasjonal pådriverfunksjon for alle læringsmiljøutvalgene i Norge og observatørfunksjon i NTNUs LMU deltar Universell på workshopen.