Velferdskonferansen 2015

12.-13.november arrangerer bladet Velferd og JobbAktiv Velferdskonferansen.

Universell deltar på konferansen som omhandler et inklulderende arbeidsliv. Konferansen har fått tittelen "Jobb for alle - visjon, virkelighet eller umulighet". 

Les mer om program og påmelding på konferansens nettside