UDLL - Workshop for students

UDLL står for "Universal Design for Learning - Licence to Learn", og er et toårig prosjekt koordinert av Universell. Prosjektet har som formål å utforske hvordan universell utforming av læring kan være et godt virkemiddel for å utvikle et inkluderende læringsmiljø som ivaretar alle studenter, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler.

Prosjektpartnere er SiHO fra Belgia og AHEAD fra Irland.

Tema skal belyses fra fire ulike perspektiver gjennom workshoper som arrangeres hver for seg. De fire innfallsvinklene er: 

  • Student
  • Faglærer
  • Støttesystsemer
  • Ledelse

Først ut er Workshopen med studentene. Universell tar med tre utvalgte studenter fra Norge som vil møte tre utvalgte studenter fra Belgia og tre fra Irland til en workshop hvor erfaringsdeling over "studentlivet med funksjonsnedsettelse" vil stå sentralt.