Studentkurs for hørselshemmede

HLF Briskeby - rehabilitering og utadrettede tjenester holder kurs for hørselshemmede studenter. Kurset går over 2 x 3 dager (totalt 6 dager) og strekker seg over ca. 2 måneder.

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og tilbyr videregående skole, kurs og rehabiliteringsvirksomhet for hørselshemmede i samarbeid med Helse Sør-Øst, NAV og Statped. 

studentkurset lærer studentene om nyttige verktøy for å mestre studiehverdagen som hørselshemmet. Studentene får informasjon om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har for taleoppfatningen. Universell skal ha et innlegg om hvordan man best kan tilrettelegge for seg selv i studiesituasjonen og hva man kan forvente av studiested og andre aktører.