Samarbeidsmøte med SIU

Universell møter Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen hvor vi skal diskutere hva kan bidra til å øke andelen av studenter med nedsatt funksjonsevne som deltar i internasjonal studentmobilitet. Møtet er en del av oppfølging av Universells prosjekt "Internasjonal studentmobilitet - mulig for alle?" hvor vi har kartlagt hva som hemmer og fremmer mobilitet for denne studentgruppen. Rapporten vil publiseres iløpet av våren 2015.