Prosjektmøte for UDLL

Universell arrangerer arbeidsgruppemøte i EU-prosjektet UDLL i Gent, Belgia.