Nordic Network Meeting

Nordic Network Meeting er et nettverksmøte for nordiske organisasjoner som jobber med rettigheter, medvirkning og internasjonalt samarbeid for unge funksjonshemmede.

Universell ved seniorrådgiver Marit Svendsen er invitert til å presentere sin Universell-rapport "Internasjonal mobilitet - like rettigheter for alle?Rapporten er en kartlegging av drivere og barrierer i tilknytning til utveksling og studier i utlandet for studenter med nedsatt funksjonsevne. Prosjektrapporten er tilgjengelig på våre nettsider om Internasjonal studentmobilitet.