Nettverksmøte om studenter med nevropsykiatriske utfordringer

Universell arbeider i 2014-2015 med å utrede utfordringer og suksessfaktorer i høyere utdanning for studenter med ADHD og Asperger syndrom. I februar er det klart for tredje møte for prosjektets referansegruppe.

I 2014 ble det nedfelt en referansegruppe for prosjektet, bestående av både tilretteleggingskontakter og fagfolk fra nasjonale kompetansesentere: 

  • Tilretteleggingstjenesten ved HiOA v/Trine Neset Brødremoen
  • Tilretteleggingstjenesten ved NTNU v/ Hanne Kvello 
  • Tilretteleggingstjenesten ved UiO v/ Tor Brænde og Kirsten Brauti 
  • NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse v/ Christine Misje Moen
  • Nasjoanlt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi v/ Egil Midtlyng
  • Nasjonal kompetansesenter for autisme v/ Michael Lensing 

 

Prosjektet skal resultere i en rapport som publiseres sommeren 2015.