NAV-konferanse om "arbeid først"

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse arrangerer 25.-26.mars en konferanse for hjelpemiddelsentralene. Konferansen er en del av NAV sin satsning på å ivareta målgruppen i Jobbstrategien og få flere brukere i arbeid og utdanning.

En av Universells store prosjekter i 2014 var å utrede hvordan lærestedene arbeider og kan bistå studentene for å gjøre overgangen fra utdanning til arbeid til en bedre opplevelse for studenter med funksjonsnedsettelser. På konferansen er Universell invitert til å fortelle om pådriverenhetens arbeid og erfaringer med tilrettelegging på lærestedene.