Møte med ANSA

Universell møter representanter fra ANSA for å diskutere oppfølging av Universells prosjekt "Internasjonal studentmobilitet - like muligheter for alle?" 

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet - mer informasjon om organisasjonen finnes på nettsidene www.ansa.no