Læringsmiljøkonferanse

Universell deltar på intern læringsmiljøkonferanse for alle studenter og lærere ved UiO. 

Tema - Læringsmiljø ved UiO - trygge og inkluderende eller utrygge og ekskluderende? Hvordan håndtere utfordringer i undervisningssituasjoner knyttet til ulike diskrimineringsgrunnlag som seksualitet, etnisitet, religion, funksjonshemming og sosial bakgrunn. Universell deltar som observatør.