Lærestedbesøk LMU ved HINT

Høgskolen i Nord-Trøndelag planlegger gjennomføring av ny læringsmiljøundersøkelse og Universell forbereder en nyhetsak til LMU-nettverket.