Etableringsmøte Nordisk prosjekt

Universell har sammen med det nordiske nettverket NNDC fått midler fra Nordisk ministerråd om å utrede studentmobilitet og like muligheter til høyere utdanning på tvers av nordiske land. 1. oktober møtes partene for å starte prosjektet. 

Universell har siden 2008 deltatt i det nordiske nettverket "Nordic Network for Disability Coordinators" (NNDC). Nettverket består av personer som arbeider nasjanalt for et inkluderende læringsmiljø og tilretteleggere ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norden. 

Gruppens mandat er å arbeide med erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norden.