EFYE konferansen 2015

Universell deltar 15. - 17. juni på den internasjonale European First Year Experience EFYE-konferansen 2015 som arrangeres i Bergen - http://www.uib.no/en/efye_2015.

Presentasjoner og foredrag er tilgjengelige på nettsiden.