AHEAD-konferanse 2015

19-20.mars arrangerer pådriverenheten AHEAD en konferanse om universell utforming av læring, i Dublin Irland.

AHEAD arbeider for et inkluderende læringsmiljø og universell utforming i høyere utdanning i Irland. Målgruppen deres er ansatte som arbeider med studenter som har nedsatt funksjonsevne på høyere utdanningsinstitusjoner i Irland. Pådriverenheten har et tett samarbeid med Universell i Norge og er en del av Universells EU-prosjekt UDLL - universal design for learning - licence to learn.

Hva er universell utforming av læring?
Temaet "universell utforming av læring" er et sett prinsipper for organiseringen av høyere utdanning som tar sikte på å gi alle studenter tilnærmet like muligheter til å lære. Det omhandler å forbedre pedagogisk strategi og virkemidler ved å introdusere en mer fleksibel tilærming til undervisning, vurdering og tjenestetilbud for å stimulere ulike læringsstiler og behov.

Ønsker du å lese mer om konferansen, besøk konferansens nettside