Skolekonferanse

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Sør- Trøndelag inviterer til en skolekonferanse om gjennomføring av videregående skole og overgangen til høyere utdanning og arbeidsliv.

Hensikten er å sette fokus på utfordringer som funksjonshemmede elever har i gjennomføringen av videregående skole og muligheter/begrensninger etter endt skolegang. Målgruppen for konferansen er rådgivere og fagfolk i videregående skoler, fylkeskommunen, politikere, rådgivere i høyere utdanning, NAV, funksjonshemmedes organisasjoner og andre interesserte. Ta gjerne kontakt med oss i Unviersell hvis du ønsker program for konferansen.

Universell skal ha en presentasjon om overgangen fra videregående skole til høyere utdanning.