LINK-møte

Universell deltar på møte med det europeiske nettverket LINK for å oppdatere oss på og utveksle erfaringer vedrørende tilrettelegging, universell utforming og læringsmiljøarbeid i andre land.