Lærestedsbesøk UiO

Høsten 2014 og våren 2015 har Universell som et satsingsområde å besøke flere lærestedet for å høre om tilretteleggingspraksis rundt omkring på lærestedene.

Møtet gjennomføres på Blindern, og alle som arbeider sentralt med tilrettelegging på universitetet deltar på møtet.